Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa

Ia RBol là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia RBol có diện tích là 85,78 km², dân số đạt 3.656 người, mật độ dân số 43 người/km². ( Dữ liệu năm 2007 )

Hành Chính xã Ia RBol và Zipcode

 • Buôn Bir: 605482
 • Buôn Chư Băr A: 605484
 • Buôn Chư Băr B: 605491
 • Buôn Hoai: 605481
 • Buôn Hoanh: 605490
 • Buôn Krai: 605489
 • Buôn Rưng Ma Đoan: 605485
 • Buôn Rưng Ma Nhiu: 605492
 • Buôn Rưng Ma Nin: 605487
 • Buôn Rưng Ma Rai: 605486
 • Buôn Sar: 605488
 • Buôn Yuan Hiao: 605483

Bản Đồ xã Ia RBol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *