Xã Ia O, huyện Ia Grai

Ia O là một xã biên giới của huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai, Xã Ia O có diện tích là 137,39 km², dân số đạt 11.132 người, mật độ dân số 81 người/km². ( Dữ liệu năm 2019 )

Hành Chính xã Ia O và Zipcode

  • Làng Bi: 603563
  • Làng Cúc: 603562
  • Làng Klong: 603569
  • Làng Lân: 603564
  • Làng Mít Chép: 603567
  • Làng Mít Com: 603568
  • Làng O: 603565
  • Làng Tăng: 603566

Bản Đồ xã Ia O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *