Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ

Ia Kla là một xã thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Kla có diện tích là 49,32 km², dân số đạt 3.934 người, mật độ dân số 80 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Kla và Zipcode

  • Thôn Chư Bồ 1: 603983
  • Thôn Chư Bồ 2: 603984
  • Thôn Ia Kênh: 603985
  • Thôn Ia Tang: 603981
  • Thôn Sung Kắt: 603982
  • Thôn Sung Kép: 603986
  • Thôn Sung Le: 603987
  • Thôn Sung Tung: 603988

Bản Đồ xã Ia Kla

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *