Xã Ia Hrung, huyện Ia Grai

Ia Hrung là một xã thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Hrung có diện tích là 41,08 km², dân số đạt 3.152 người, mật độ dân số 77 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Ia Hrung và Zipcode

 • Làng Grít: 603486
 • Làng Mái: 603485
 • Làng Me: 603484
 • Làng Ngai Ngó: 603487
 • Làng Út 1: 603481
 • Thôn 1: 603488
 • Thôn 2: 603489
 • Thôn 3: 603490
 • Thôn 4: 603491
 • Thôn Kim Thành: 603483
 • Thôn Thanh Hà 1: 603492
 • Thôn Thanh Hà 2: 603482

Bản Đồ xã Ia Hrung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *