Xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ

Ia Dơk là một xã thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Dơk có diện tích là 50,48 km², dân số đạt 7.304 người, mật độ dân số 145 người/km². ( Dữ liệu năm 2011 )

Hành Chính xã Ia Dơk và Zipcode

 • Làng Dơk Ngol: 603968
 • Thôn Ia Mang: 603963
 • Thôn Lâm Tôk: 603961
 • Thôn Làng Đo: 603964
 • Thôn Làng ĐơK LãH: 603969
 • Thôn Làng Ghè: 603965
 • Thôn Làng Lang: 603967
 • Thôn Làng Mới: 603966
 • Thôn Làng Pong: 603973
 • Thôn Làng Sung Lớn: 603971
 • Thôn Làng Sung Nhỏ: 603972
 • Thôn Lệ Kim: 603970
 • Thôn Pang Tuk: 603962

Bản Đồ xã Ia Dơk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *