Xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh

Ia BLứ là một xã thuộc huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Blứ có diện tích là l191,15 km², dân số đạt 4.688 người, mật độ dân số 25 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Ia BLứ và Zipcode

  • Làng Kưai: 607215
  • Thôn Lường Hà: 607214
  • Thôn Phú Hà: 607212
  • Thôn Phú VInh: 607210
  • Thôn Thiên An: 607213
  • Thôn Thủy Phú: 607211

Bản Đồ xã Ia BLứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *