Xã Bar Măih, huyện Chư Sê

Bar Măih là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Bar Măih có diện tích là 47,61 km², dân số đạt 3.866 người, mật độ dân số 81 người/km². ( Dữ liệu năm 2005 )

Hành Chính xã Bar Măih và Zipcode

  • Làng Ia Ka Pó: 605143
  • Làng Ngol 1: 605142
  • Làng Phăm Klăh 1: 605147
  • Làng Phăm Klăn 2: 605146
  • Làng Phăm Kleo: 605148
  • Làng Phăm Ó 1: 605140
  • Làng Phăm Ó 2: 605141
  • Làng Tơ Drăh 1: 605144
  • Làng Tơ Drăh 2 :605145
  • Thôn Thong Tăng: 605200

Bản Đồ xã Bar Măih

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *