Xã Sơ Pai, huyện Kbang

Sơ Pai là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Sơ Pai có diện tích là 113,67 km², dân số đạt 4.108 người, mật độ dân số 36 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Sơ Pai và Zipcode

 • Làng Buôn Lưới: 602669
 • Làng Cung: 602671
 • Làng Tày: 602672
 • Làng Tờ Cơ: 602670
 • Thôn 1: 602661
 • Thôn 2: 602662
 • Thôn 3: 602663
 • Thôn 4: 602664
 • Thôn 5: 602665
 • Thôn 6: 602666
 • Thôn 7: 602667
 • Thôn 8: 602668

Bản Đồ xã Sơ Pai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *