Xã Sơn Lang, huyện Kbang

Sơn Lang là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Sơn Lang có diện tích là 335,58 km², dân số đạt 3.019 người, mật độ dân số 9 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Sơn Lang và Zipcode

  • Thôn 1 A: 602681
  • Thôn 1 B: 602682
  • Thôn 2: 602683
  • Thôn 3: 602684
  • Thôn 4: 602685
  • Thôn 5: 602686
  • Thôn 6: 602687

Bản Đồ xã Sơn Lang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *