Xã Ia Pia, huyện Chư Prông

Ia Pia là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Pia có diện tích là 44,92 km², dân số đạt 3.599 người, mật độ dân số 80 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Pia và Zipcode

 • Làng Hát: 604437
 • Làng Khô: 604439
 • Làng Lê Ngó: 604438
 • Làng Lú: 604442
 • Làng Mo: 604443
 • Làng Pang: 604440
 • Làng Pia: 604441
 • Làng Pốt: 604436
 • Làng Xom Cho: 604435
 • Thôn 1: 604431
 • Thôn 2: 604432
 • Thôn 3: 604433
 • Thôn 4: 604434

Bản Đồ xã Ia Pia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *