Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông

Ia Phìn là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Phìn có diện tích là 42,03 km², dân số đạt 4.137 người, mật độ dân số 98 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Phìn và Zipcode

  • Làng Bạc 1: 604286
  • Làng Bạc 2: 604287
  • Làng Rang 1: 604288
  • Làng Rang 2: 604289
  • Thôn Bản Tân: 604290
  • Thôn Duy Tiên: 604285
  • Thôn Hoàng Ân: 604281
  • Thôn Hoàng Hưng: 604283
  • Thôn Hoàng Tiến: 604284
  • Thôn Hoàng Yên: 604282

Bản Đồ xã Ia Phìn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *