Xã Đất Bằng, huyện Krông Pa

Đất Bằng là một xã thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Đất Bằng có diện tích là 125,1 km², dân số đạt 2.490 người, mật độ dân số đạt 20 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Đất Bằng và Zipcode

  • Buôn Ama Hleo: 606058
  • Buôn Ma Dăi: 606052
  • Buôn Ma Hing: 606056
  • Buôn Ma Nhe A: 606053
  • Buôn Ma Nhe B: 606054
  • Buôn Ma Yãn: 606059
  • Buôn Mlông: 606055
  • Buôn Mphu: 606051
  • Buôn Ơi Khảm: 606057

Bản Đồ xã Đất Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *