Xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê

Ia HLốp là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Ia HLốp có diện tích là 42,62 km², dân số đạt 6.240 người, mật độ dân số 146 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia HLốp và Zipcode

 • Làng Á: 604929
 • Làng Gnan: 604928
 • Làng Plong 1: 604932
 • Làng Plong 2: 604933
 • Làng Sơn: 604930
 • Làng Tel Ngó: 604927
 • Làng Tel Yê: 604926
 • Làng Tol: 604931
 • Thôn 1: 604922
 • Thôn 2: 604923
 • Thôn 3: 604924
 • Thôn 4: 604925
 • Thôn 5: 604934

Bản Đồ xã Ia HLốp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *