Xã Ia Blang, huyện Chư Sê

Ia Blang là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Blang có diện tích là 20,04 km², dân số đạt 6.807 người, mật độ dân số 340 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Blang và Zipcode

 • Làng Blo: 604955
 • Làng H Lú: 604952
 • Làng Koái: 604950
 • Làng Mung: 604951
 • Làng Nhă: 604949
 • Làng Roh: 604954
 • Làng ToK: 604953
 • Thôn 1: 604941
 • Thôn 2: 604942
 • Thôn 3: 604943
 • Thôn 4: 604944
 • Thôn 6: 604946
 • Thôn 7: 604947
 • Thôn An Điền: 604948
 • Thôn Bình Hưng: 604957
 • Thôn Hòa Phú: 604945
 • Thôn VInh Hà: 604956

Bản Đồ xã Ia Blang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *