Xã Đắk Trôi, huyện Mang Yang

Đắk Trôi là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Trôi có diện tích là 73.52 km², dân số đạt 2230 người, mật độ dân số 22 người/km². ( Dữ liệu năm 2012 )

Hành Chính xã Đắk Trôi và Zipcode

  • Làng Arim: 602281
  • Làng Đak Hre: 602285
  • Làng Đak Mók: 602282
  • Làng Đê Klong: 602284
  • Làng Đê Kối: 602286
  • Làng Klong: 602283
  • Làng Lơ Pang: 602288
  • Làng Tơ Rã: 602287

Bản Đồ xã Đắk Trôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *