Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh

Ia Mơ Nông là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Mơ Nông có diện tích là 52 km², dân số đạt 4.059 người, mật độ dân số 77 người/km². ( Dữ liệu năm 2020 )

Hành Chính xã Ia Mơ Nông và Zipcode

  • Làng Al: 603172
  • Làng Amơng: 603176
  • Làng Díp: 603178
  • Làng Kép 1: 603174
  • Làng Kép 2: 603175
  • Làng Phung: 603173
  • Thôn Ia Lok: 603177

Bản Đồ xã Ia Mơ Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *