Xã Kim Tân, huyện Ia Pa

Kim Tân là một xã thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Kim Tân có diện tích là 44,55 km², dân số đạt 3.664 người, mật độ dân số 82 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Kim Tân và Zipcode

  • Thôn 1: 606641
  • Thôn 2: 606642
  • Thôn 3: 606643
  • Thôn Blôm: 606647
  • Thôn Đồng Sơn: 606644
  • Thôn Mơ Nang 1: 606646
  • Thôn Mơ Nang 2: 606645
  • Thôn Tân Phong: 606648

Bản Đồ xã Kim Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *