Xã Ia Trok, huyện Ia Pa

Ia Trok là một xã thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Trok có diện tích là 22,56 km², dân số đạt 7415 người, mật độ dân số 329 người/km². (Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Trok và Zipcode

  • Thôn Ama Drung: 606696
  • Thôn Bôn Chư Má: 606692
  • Thôn Bôn Hoăi: 606697
  • Thôn Bôn Thăm: 606693
  • Thôn Bôn Tông se: 606694
  • Thôn Kơ Nia: 606695
  • Thôn Quý Đức: 606691
  • Thôn Quý Tân: 606698
  • Thôn TrôK: 606699

Bản Đồ xã Ia Trok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *